3.110. Udowodnij, że równanie x ^ 2 + y ^ 2 – ax + 2by – 0, 75a ^ 2 + 2ab = 0 opisuje okrąg dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych aib Podaj współrzędne środka i długość promienia okręgu.

3.110. Udowodnij, że równanie x ^ 2 + y ^ 2 – ax + 2by – 0, 75a ^ 2 + 2ab = 0 opisuje okrąg dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych aib Podaj współrzędne środka i długość promienia okręgu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz