3.111. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A, o środku w punk cie S, jeśli: a) A(3,4),\$(0,0) c) A(3, 10), 5(- 3, 2) b) A(4, 2), S(2, 1) d) A(4, 7), S(- 2, 1)

3.111. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A, o środku w punk cie S, jeśli: a) A(3,4),\$(0,0) c) A(3, 10), 5(- 3, 2) b) A(4, 2), S(2, 1) d) A(4, 7), S(- 2, 1)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz