3.111. Rozwiąż równanie: a) (x + 2) ^ 2 = 0 d) 4x ^ 2 – 12x + 9 = 0

3.111. Rozwiąż równanie: a) (x + 2) ^ 2 = 0 d) 4x ^ 2 – 12x + 9 = 0 

Chcę dostęp do Akademii!