3.112. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A,B,C, jeśli: a) A(- 1, 0) , B(7, 0) , C(0, 1) c) A(1, 5) , B(8, – 2), (9, 1) b) A(1, 3), B(5, 1), C(4, 4) d) A(- 14, – 1), B(3, 16) , C(11, 4) 3.113. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty AiB, którego środek znajduje się na prostej k, jeśli: a) k:y=-2x-2;A(5,10),B(3,12) c) k:y=2x+4;A(3,0),B(4,1) b) k,y= 1 2 x-1 1 2 ; A(6, 4) , B(- 1, 3) d) k* y=x-5; A(7,4) , B(- 5, – 12)

3.112. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A,B,C, jeśli: a) A(- 1, 0) , B(7, 0) , C(0, 1) c) A(1, 5) , B(8, – 2), (9, 1) b) A(1, 3), B(5, 1), C(4, 4) d) A(- 14, – 1), B(3, 16) , C(11, 4) 3.113. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty AiB, którego środek znajduje się na prostej k, jeśli: a) k:y=-2x-2;A(5,10),B(3,12) c) k:y=2x+4;A(3,0),B(4,1) b) k,y= 1 2 x-1 1 2 ; A(6, 4) , B(- 1, 3) d) k* y=x-5; A(7,4) , B(- 5, – 12)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz