3.116. Rozwiąż równanie: a) x(x + 5) = x + 5 c) x ^ 2 = (4 – x)(x + 4) e) 81 – (3x + 7) ^ 2 = 0

3.116. Rozwiąż równanie: a) x(x + 5) = x + 5 c) x ^ 2 = (4 – x)(x + 4) e) 81 – (3x + 7) ^ 2 = 0