...

3.117. Na rysunku są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Która funkcja jest różnowartościowa, a która nie jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij. a) b) d) y= f(x) -2 e) f)

3.117. Na rysunku są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Która funkcja jest różnowartościowa, a która nie jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij. a) b) d) y= f(x) -2 e) f)

Zobacz!