...

3.119. Sprawdź, które z poniższych funkcji są różnowartościowe. a) f(x)=x-1-1, gdzie x = (-1, 0, 1, 2, 3, 4} b) f(x)=x x+2 x-3 gdzie x = -3, -2, -1,0,2) x = (-2, -1, 0, 1, 2, 3) c) f(x) = x²-x, gdzie d) f(x) = -2x²+4, gdzie x = (-3, -2, -1, 0, 1) (x-1)-2, jeśli xel-3,-2,-1,0) e) f(x)= x, jeśli xe (0,+) (x, jeśli xe(-0,0) f) f(x)= √x, jeśli xe (0,400)

3.119. Sprawdź, które z poniższych funkcji są różnowartościowe. a) f(x)=x-1-1, gdzie x = (-1, 0, 1, 2, 3, 4} b) f(x)=x x+2 x-3 gdzie x = -3, -2, -1,0,2) x = (-2, -1, 0, 1, 2, 3) c) f(x) = x²-x, gdzie d) f(x) = -2x²+4, gdzie x = (-3, -2, -1, 0, 1) (x-1)-2, jeśli xel-3,-2,-1,0) e) f(x)= x, jeśli xe (0,+) (x, jeśli xe(-0,0) f) f(x)= √x, jeśli xe (0,400)

Zobacz!