3.123. Rozwiązaniem danego równania z niewiadomą x jest liczba podana obok tego równania. Oblicz a. a a) 5+(a^ 2 -18)x+6x^ 2 =0;2 1 2

3.123. Rozwiązaniem danego równania z niewiadomą x jest liczba podana obok tego równania. Oblicz a. a a) 5+(a^ 2 -18)x+6x^ 2 =0;2 1 2