...

3.124. Dany jest wzór funkcji f, określonej w zbiorze R. Wykaż, że funkcja ƒ jest różnowartościowa. a) f(x)=-x 3 d) f(x)–4x+8 b) f(x)=-5x e) f(x)= 3-x 2 c) f(x)=√2x+1 2x+8 f) f(x)=- 5 3 Funkcja i jej własności 109

3.124. Dany jest wzór funkcji f, określonej w zbiorze R. Wykaż, że funkcja ƒ jest różnowartościowa. a) f(x)=-x 3 d) f(x)–4x+8 b) f(x)=-5x e) f(x)= 3-x 2 c) f(x)=√2x+1 2x+8 f) f(x)=- 5 3 Funkcja i jej własności 109

Zobacz!