...

3.126. Dany jest wzór funkcji f. Wyznacz dziedzinę tej funkcji. Następnie wykaż, że funkcja fjest różnowartościowa. a) f(x)=√x b) f(x)-√-x e) f(x)-2√3-x f) f(x)=-4√x+5+9

3.126. Dany jest wzór funkcji f. Wyznacz dziedzinę tej funkcji. Następnie wykaż, że funkcja fjest różnowartościowa. a) f(x)=√x b) f(x)-√-x e) f(x)-2√3-x f) f(x)=-4√x+5+9

Zobacz!