...

3.127. Dany jest wzór funkcji f. Wyznacz dziedzinę tej funkcji. Następnie wykaż, że funkcja f nie jest różnowartościowa. d) f(x)=√x+1 b) f(x)=3x e) f(x)=x – 7 a) f(x)=8 d) f(x)=2x+3 -4 Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste

3.127. Dany jest wzór funkcji f. Wyznacz dziedzinę tej funkcji. Następnie wykaż, że funkcja f nie jest różnowartościowa. d) f(x)=√x+1 b) f(x)=3x e) f(x)=x – 7 a) f(x)=8 d) f(x)=2x+3 -4 Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste

Zobacz!