3.13. Funkcja g każdej liczbie ze zbioru \ -1,0,1,2\ przyporządkowuje jej sześcian pomniejszony o 3. a) Napisz wzór funkcji g. b) Uzupełnij tabelkę funkcji g х g(x) -4 1 5 c) Narysuj wykres funkcji g.

3.13. Funkcja g każdej liczbie ze zbioru \ -1,0,1,2\ przyporządkowuje jej sześcian pomniejszony o 3. a) Napisz wzór funkcji g. b) Uzupełnij tabelkę funkcji g х g(x) -4 1 5 c) Narysuj wykres funkcji g.