3.16. Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru f(x)=- 2 3 x+4,a je) dziedziną jest pięcioelementowy zbiór D f a) Uzupełnij tabelkę funkcji f. х f(x) – 4 1/2 16 3,5 9 3 b) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f. c) Oblicz wartość wyrażenia f(- 4, 5) . f(9) – 3f * (0, 75)

 3.16. Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru f(x)=- 2 3 x+4,a je) dziedziną jest pięcioelementowy zbiór D f a) Uzupełnij tabelkę funkcji f. х f(x) – 4 1/2 16 3,5 9 3 b) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f. c) Oblicz wartość wyrażenia f(- 4, 5) . f(9) – 3f * (0, 75)