3.17. Oblicz cosinus kąta a utworzonego przez wektory u i v, jeśli: ) a) vec u =|2 sqrt 2 ,1], vec v =[0,-5] c) vec u =|-4,8) , vec v =|1,2] b) vec u =[- sqrt 5 ,2], vec v =[ sqrt 5 ,0] d) vec u =| sqrt 6 ,3 sqrt 2 ], vec v =[2 sqrt 2 ,4] )

 3.17. Oblicz cosinus kąta a utworzonego przez wektory u i v, jeśli: ) a) vec u =|2 sqrt 2 ,1], vec v =[0,-5] c) vec u =|-4,8) , vec v =|1,2] b) vec u =[- sqrt 5 ,2], vec v =[ sqrt 5 ,0] d) vec u =| sqrt 6 ,3 sqrt 2 ], vec v =[2 sqrt 2 ,4] ) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz