3.171. Przez działkę w kształcie prostoką ta o ścieżka przebiegać w sposób pokazany na rysunku. Po wierzchnia ścieżki może stanowić co najwyżej 9,75% całej powierzchni działki. Jaką najwięk szą wartość może przyjąć x? wymiarach 20m * 40 m ma 2x przekątnych jest mniejsza x = q zapytana, ile ma lat, odpowiedziała: ,,Jeżeli całkowitą liczbę 2x

3.171. Przez działkę w kształcie prostoką ta o ścieżka przebiegać w sposób pokazany na rysunku. Po wierzchnia ścieżki może stanowić co najwyżej 9,75% całej powierzchni działki. Jaką najwięk szą wartość może przyjąć x? wymiarach 20m * 40 m ma 2x przekątnych jest mniejsza x = q zapytana, ile ma lat, odpowiedziała: ,,Jeżeli całkowitą liczbę 2x