3.20. Dane są wektory üi v. Wskaż pary wektorów równoległych oraz pary wekto rów prostopadłych, jeśli: a) vec u =[2,5], vec v =[ sqrt 28 ,5 sqrt 7 ] b) vec u =|2 sqrt 3 ,-9], vec v =[9, sqrt 12 ] [3a,-2a], vec v =[ a 4 ,- a c ],a in R-\ 0\ c) vec u =[3 d) vec u =[2a, a 5 ], vec v =[- 1 2 ,5],a in R-\ 0\ trójkąta ABC, jeśli: – 2/2 + 1

3.20. Dane są wektory üi v. Wskaż pary wektorów równoległych oraz pary wekto rów prostopadłych, jeśli: a) vec u =[2,5], vec v =[ sqrt 28 ,5 sqrt 7 ] b) vec u =|2 sqrt 3 ,-9], vec v =[9, sqrt 12 ] [3a,-2a], vec v =[ a 4 ,- a c ],a in R-\ 0\ c) vec u =[3 d) vec u =[2a, a 5 ], vec v =[- 1 2 ,5],a in R-\ 0\ trójkąta ABC, jeśli: – 2/2 + 1 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz