3.21. Wykaż, że przekątne czworokąta ABCD są prostopadłe. Następnie oblicz pole czworokąta, jeśli: a) A(- 4, 1) , 6(- 2, 3) , C(- 4, 5), D(- 6, 3) b) A(- 8, 0) , B(- 1, 1) , C(4, 6), D(- 3, 5) c) A(- 8, 3) , B(- 3, 2), C(0, 11), D(- 9, 8) d) A(- 7, – 7), B(7, – 7), C(4, 4), D(- 4, 4)

 3.21. Wykaż, że przekątne czworokąta ABCD są prostopadłe. Następnie oblicz pole czworokąta, jeśli: a) A(- 4, 1) , 6(- 2, 3) , C(- 4, 5), D(- 6, 3) b) A(- 8, 0) , B(- 1, 1) , C(4, 6), D(- 3, 5) c) A(- 8, 3) , B(- 3, 2), C(0, 11), D(- 9, 8) d) A(- 7, – 7), B(7, – 7), C(4, 4), D(- 4, 4)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz