3.24. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. Podaj współrzęd ne punktów, w których wykres funkcji f przecina: 1) os OY. 2) oś OX. b) a) c) AY 3 +2 y = f(x) +3 y = f(x) y = f(x) 2 1 10 -1 -4 – 10 2

3.24. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. Podaj współrzęd ne punktów, w których wykres funkcji f przecina: 1) os OY. 2) oś OX. b) a) c) AY 3 +2 y = f(x) +3 y = f(x) y = f(x) 2 1 10 -1 -4 – 10 2