3.25. Dany jest zbiór A=\ sqrt[3] -8 ,log 2 16, sqrt[4] 81 , 1 3 log 9 27,log 5 20-log 5 4\ Funkcja f każdej liczbie ze zbioru A przyporządkowuje liczbę o 1 od niej mniejszą. a) Narysuj wykres tej funkcji. b) Napisz wzór funkcji f.

3.25. Dany jest zbiór A=\ sqrt[3] -8 ,log 2 16, sqrt[4] 81 , 1 3 log 9 27,log 5 20-log 5 4\ Funkcja f każdej liczbie ze zbioru A przyporządkowuje liczbę o 1 od niej mniejszą. a) Narysuj wykres tej funkcji. b) Napisz wzór funkcji f.