3.27. Narysuj wykres funkcji określonej wzorem f(x) = x ^ 3 , gdzie x in\ log 2 2 3 +log 2 6, 1 2 log 3 9, -1 2 log sqrt 2 2,log 1,log 1 80-log 1 5

3.27. Narysuj wykres funkcji określonej wzorem f(x) = x ^ 3 , gdzie x in\ log 2 2 3 +log 2 6, 1 2 log 3 9, -1 2 log sqrt 2 2,log 1,log 1 80-log 1 5