3.28. Naszkicuj wykres funkcji f, jeśli: f(x)= -2, ies|i x in langle-4\\ 1, ies|i x in(2,5) a) -4,2) b) f(x)= -3,jesii x in langle-3,0\\ 4,ies|i x in(0,4) )

3.28. Naszkicuj wykres funkcji f, jeśli: f(x)= -2, ies|i x in langle-4\\ 1, ies|i x in(2,5) a) -4,2) b) f(x)= -3,jesii x in langle-3,0\\ 4,ies|i x in(0,4) )