3.29. Prosta przechodzi przez punkty Ai B. Podaj (z dokładnością do jednego sto niamiarę kąta nachylenia prostej do osi OX 1 jeśli: a) A(- 4, 2) , 3(1, 8) c) A(12, – 3) , B(6, 15) b) A(5, 6), 8(9, – 4) d) A(2, – 3), B(- 1, – 19)

3.29. Prosta przechodzi przez punkty Ai B. Podaj (z dokładnością do jednego sto niamiarę kąta nachylenia prostej do osi OX 1 jeśli: a) A(- 4, 2) , 3(1, 8) c) A(12, – 3) , B(6, 15) b) A(5, 6), 8(9, – 4) d) A(2, – 3), B(- 1, – 19)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz