3.3. Dany jest punkt B oraz wektor overline AB . Oblicz współrzędne punktu A. a) B(3, 2) , overline AB =|-1,0| ) c) B(0, – 8) , vec AB =[-3,-2] b) B(- 7, 3) , overline AB =[-4,5] ) 2, 12, AB = 1,-2 6 d) B

3.3. Dany jest punkt B oraz wektor overline AB . Oblicz współrzędne punktu A. a) B(3, 2) , overline AB =|-1,0| ) c) B(0, – 8) , vec AB =[-3,-2] b) B(- 7, 3) , overline AB =[-4,5] ) 2, 12, AB = 1,-2 6 d) B 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz