3.30. Narysuj wykres funkcji f, jeśli: z)f(x)= 1, ies|i* e\ -3,-2,-1,0\\ – sqrt x ,jesii x in\ 1,4,9\ a f(x)= 2 x ,jesii x in\ -2,-1,- 1 2 , 1 2 ,1,2\ , jeśli x = 0 b) Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY.

3.30. Narysuj wykres funkcji f, jeśli: z)f(x)= 1, ies|i* e\ -3,-2,-1,0\\ – sqrt x ,jesii x in\ 1,4,9\ a f(x)= 2 x ,jesii x in\ -2,-1,- 1 2 , 1 2 ,1,2\ , jeśli x = 0 b) Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY.