3.32. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A, która tworzy z osią odciętych kąt o mierze dwa razy większej od kata, jaki tworzy z tą osią prosta k, jeśli: a) ky = 3x + 1, 4(16, – 1) ) b) k / y = 0, 5x + 3 , A(6, – 8)

3.32. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A, która tworzy z osią odciętych kąt o mierze dwa razy większej od kata, jaki tworzy z tą osią prosta k, jeśli: a) ky = 3x + 1, 4(16, – 1) ) b) k / y = 0, 5x + 3 , A(6, – 8) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz