3.33. Dany jest trójkąt o wierzchołkach: A(- 4, 3) , B(4,-5) i ((8,1) . Wyznacz: a) długość środkowej AS b) równanie kierunkowe prostej zawierającej środkową AS c) współrzędne środka ciężkości trójkąta ABC.

3.33. Dany jest trójkąt o wierzchołkach: A(- 4, 3) , B(4,-5) i ((8,1) . Wyznacz: a) długość środkowej AS b) równanie kierunkowe prostej zawierającej środkową AS c) współrzędne środka ciężkości trójkąta ABC.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz