3.35. Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji z osią f z nie współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY, jeżeli: a) f(x)= 2x-7 3 ,x in R c) f(x)=4(x-1)(x+2), x in R e) f(x) = x ^ 2 – 12x + 36 , x in f b) f(x)=8-2) , x in R d) f(x) = (x + 5) ^ 2 , x in R f) f(x) = 4x ^ 2 – 9 , x in R

 3.35. Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji z osią f z nie współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY, jeżeli: a) f(x)= 2x-7 3 ,x in R c) f(x)=4(x-1)(x+2), x in R e) f(x) = x ^ 2 – 12x + 36 , x in f b) f(x)=8-2) , x in R d) f(x) = (x + 5) ^ 2 , x in R f) f(x) = 4x ^ 2 – 9 , x in R