3.38. Sprawdź, wykonując obliczenia, który z punktów podanych obok wzoru funk cji f należy do wykresu tej funkcji. a) f(x) = – x ^ 2 + 1 , A(3, – 8) , B(- 2, 5) , c(sqrt(2), – 1) b) f(x) = x ^ 3 – 3x , A(- 1, – 3) , B(sqrt(5), – sqrt(5)) , C(root(3, – 8), log2 0, 25) jeśli r in(- infty,-4) |-x+7, jeśli x in\ -4,+ infty) c) f(x)= 2x+5,\\ -x+7, jeśli x in(- infty,1) d) f(x)= -x^ 2 +4,\\ sqrt 2x-1 , jeśli x in langle1,+ infty) /2x-1, jeśli x E A(2, 5), B(- 5, 12), C(- 2 1/2, 0) A(0,2), B(1,1), C(- 3, – 5)

3.38. Sprawdź, wykonując obliczenia, który z punktów podanych obok wzoru funk cji f należy do wykresu tej funkcji. a) f(x) = – x ^ 2 + 1 , A(3, – 8) , B(- 2, 5) , c(sqrt(2), – 1) b) f(x) = x ^ 3 – 3x , A(- 1, – 3) , B(sqrt(5), – sqrt(5)) , C(root(3, – 8), log2 0, 25) jeśli r in(- infty,-4) |-x+7, jeśli x in\ -4,+ infty) c) f(x)= 2x+5,\\ -x+7, jeśli x in(- infty,1) d) f(x)= -x^ 2 +4,\\ sqrt 2x-1 , jeśli x in langle1,+ infty) /2x-1, jeśli x E A(2, 5), B(- 5, 12), C(- 2 1/2, 0) A(0,2), B(1,1), C(- 3, – 5)