3.40. Funkcja f opisana jest wzorem: f(x) = a) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. b) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu 4. c) Wyznacz argumenty, dla których wartość funkcji f wynosi 3. d) Sprawdź, czy do wykresu funkcji f należy punkt A(sqrt(11), 10) Dziedzina funkcji liczbowej

3.40. Funkcja f opisana jest wzorem: f(x) = a) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. b) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu 4. c) Wyznacz argumenty, dla których wartość funkcji f wynosi 3. d) Sprawdź, czy do wykresu funkcji f należy punkt A(sqrt(11), 10) Dziedzina funkcji liczbowej