3.41. b) P(sqrt(5), – 3) , Q(sqrt(5), 8) d) P(3, 1), (- 1, – 7) Wyznacz równanie ogólne i kierunkowe (o ile istnieje) prostej k prostopadle do wektora ū i przechodzącej przez punkt P, jeśli: a) vec y =[-1,2],P(3,4) c) i=|5,0],P(-7,8) b) vec u =|6,-1] P(2, 5) , d) vec u =[0,-3],P(12,-9)

3.41. b) P(sqrt(5), – 3) , Q(sqrt(5), 8) d) P(3, 1), (- 1, – 7) Wyznacz równanie ogólne i kierunkowe (o ile istnieje) prostej k prostopadle do wektora ū i przechodzącej przez punkt P, jeśli: a) vec y =[-1,2],P(3,4) c) i=|5,0],P(-7,8) b) vec u =|6,-1] P(2, 5) , d) vec u =[0,-3],P(12,-9) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz