3.42. Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Podaj dziedzinę każdej funkcji. a) -3 3 +1 b) 3 -2 y y = f(x) 5 y = f(x) 4 5 6 X -2 -1 3 4 6 X -2 c) 2 2 -1 -1 d) y = f(x) ) -3 2 1 y = f(x) – .. 5 -4 -3 -2-1 1 -2 2 3 4 6 X -3 -2 2 3 4 5 6 7 78 X 7 e) AY +4 -3 2 10 1 2 3 4 X -2 -2 f) y = f(x) AY 4 3 . y = f(x) -6 -5 -4 -3 -2 – -7 -6 5 4 3 2 1 10 3D1 2 3 4 5 X

3.42. Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Podaj dziedzinę każdej funkcji. a) -3 3 +1 b) 3 -2 y y = f(x) 5 y = f(x) 4 5 6 X -2 -1 3 4 6 X -2 c) 2 2 -1 -1 d) y = f(x) ) -3 2 1 y = f(x) – .. 5 -4 -3 -2-1 1 -2 2 3 4 6 X -3 -2 2 3 4 5 6 7 78 X 7 e) AY +4 -3 2 10 1 2 3 4 X -2 -2 f) y = f(x) AY 4 3 . y = f(x) -6 -5 -4 -3 -2 – -7 -6 5 4 3 2 1 10 3D1 2 3 4 5 X