3.42. Wyznacz wartość parametru p, dla której proste k, l, m nym punkcie, jeśli: k / x + y + 1 = 0, x + p = 0 , m: 3x – y – 9 = 0 . przecinają się w jed

3.42. Wyznacz wartość parametru p, dla której proste k, l, m nym punkcie, jeśli: k / x + y + 1 = 0, x + p = 0 , m: 3x – y – 9 = 0 . przecinają się w jed

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz