3.53. Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Odczytaj z wy kresu zbiór wartości każdej funkcji. Podaj najmniejszą oraz największą wartość funk cji, o ile istnieje, oraz argument (argumenty), dla którego (dla których) ta wartość jest przyjmowana. a) Y -3 2 b) Y -4 3 -2 0 y = f(x) -5 4 -3 -2 -1 3 4 5 6 X -4 -3 -2 1 y = f(x) 2 3 4 X -2 c) Y 4 d) y = f(x) b) f(x) = 3 – 2|x| , D f =\ -8,-2,3\ d) f(x)= x-4 2x , D f =\ -4,-2,1,2,3\ -2 -1 18 -2 y = f(x) 2 3 4 5 6 X -4 -3 -2 -1 2 3 4 X 5 4 -3 -2 -1 lo -3 e) f) -4 +3 2 -1 -3 -2 y = f(x) y = f(x) -1 2 V 10 4 X

3.53. Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Odczytaj z wy kresu zbiór wartości każdej funkcji. Podaj najmniejszą oraz największą wartość funk cji, o ile istnieje, oraz argument (argumenty), dla którego (dla których) ta wartość jest przyjmowana. a) Y -3 2 b) Y -4 3 -2 0 y = f(x) -5 4 -3 -2 -1 3 4 5 6 X -4 -3 -2 1 y = f(x) 2 3 4 X -2 c) Y 4 d) y = f(x) b) f(x) = 3 – 2|x| , D f =\ -8,-2,3\ d) f(x)= x-4 2x , D f =\ -4,-2,1,2,3\ -2 -1 18 -2 y = f(x) 2 3 4 5 6 X -4 -3 -2 -1 2 3 4 X 5 4 -3 -2 -1 lo -3

e) f) -4 +3 2 -1 -3 -2 y = f(x) y = f(x) -1 2 V 10 4 X