3.59. Na rysunku przedstawiono wy kres funkcji f. Na podstawie wykresu odczytaj: a) dziedzinę funkcji f wartości funkcji f c) wartość funkcji f dla argumentu 5 argumentów, dla których b) zbiór d) zbiór funkcja f przyjmuje najmniejsza wartość.

 3.59. Na rysunku przedstawiono wy kres funkcji f. Na podstawie wykresu odczytaj: a) dziedzinę funkcji f wartości funkcji f c) wartość funkcji f dla argumentu 5 argumentów, dla których b) zbiór d) zbiór funkcja f przyjmuje najmniejsza wartość.