3.60. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. -4 3 2 – 1 y = f(x) 10-9 -8 -7 -6-5-4-3 -2 -1 6 1 -4 -2 1 y = f(x) 10 1-1 3 6 6 7 X 6 1 9 10 11 12 X Na podstawie wykresu: a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f podaj współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina oś OX oraz OY c) odczytaj najmniejszą oraz największą wartość funkcji f, a także argumenty, dla których te wartości są przyjmowane b) d) uzupełnij zapis: 1)f(x)=2 Leftrightarrow…. 2) f(- sqrt 32 )* f(-1)+log 1 f(4)=………….. 2

3.60. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. -4 3 2 – 1 y = f(x) 10-9 -8 -7 -6-5-4-3 -2 -1 6 1 -4 -2 1 y = f(x) 10 1-1 3 6 6 7 X 6 1 9 10 11 12 X Na podstawie wykresu: a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f podaj współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina oś OX oraz OY c) odczytaj najmniejszą oraz największą wartość funkcji f, a także argumenty, dla których te wartości są przyjmowane b) d) uzupełnij zapis: 1)f(x)=2 Leftrightarrow…. 2) f(- sqrt 32 )* f(-1)+log 1 f(4)=………….. 2