3.65. Funkcja f określona jest wzorem zbioru wartości funkcji f należą liczby: a) 5 b) 1 1 f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 1 f(x) =x+1, c) 4 1/8 gdzie x in C Q. Sprawdź, czy do d) -1.

3.65. Funkcja f określona jest wzorem zbioru wartości funkcji f należą liczby: a) 5 b) 1 1 f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 1 f(x) =x+1, c) 4 1/8 gdzie x in C Q. Sprawdź, czy do d) -1.