3.68. Na podstawie wykresu funkcji f podaj jej miejsca zerowe (o ile istnieją). a) b) y = f(x) ) -3 2 -1 y = f(x) f(x) = – 4x ^ 2 + 2sqrt(2) b) o , gdzie x ER-. Sprawdź, x in R-Q d) 3 -1 -3 c) d) AY -4 3 -2 -1 0 +4 +3 +2 +1 y l = f(x) y = f(x) 3 -5 -4 -B -2 -1 1 -2 4 8 X

3.68. Na podstawie wykresu funkcji f podaj jej miejsca zerowe (o ile istnieją). a) b) y = f(x) ) -3 2 -1 y = f(x) f(x) = – 4x ^ 2 + 2sqrt(2) b) o , gdzie x ER-. Sprawdź, x in R-Q d) 3 -1 -3 c) d) AY -4 3 -2 -1 0 +4 +3 +2 +1 y l = f(x) y = f(x) 3 -5 -4 -B -2 -1 1 -2 4 8 X