3.70. Wyznacz dziedzinę funkcji f, a następnie sprawdź, które z podanych liczb są miejscami zerowymi funkcji f, jeśli: a) f(x) = (- x ^ 2 + 1)/(x + 3) * 3, -1, 0, 1 c) f(x) = sqrt(3x – 6) ; 2,3,4,5 b) f(x)= 2x+4 y^ 2 -4 ;-3,-2,4,5 d) f(x)=(x-1)(x+3)(2x-8);-3,-1,2,4

3.70. Wyznacz dziedzinę funkcji f, a następnie sprawdź, które z podanych liczb są miejscami zerowymi funkcji f, jeśli: a) f(x) = (- x ^ 2 + 1)/(x + 3) * 3, -1, 0, 1 c) f(x) = sqrt(3x – 6) ; 2,3,4,5 b) f(x)= 2x+4 y^ 2 -4 ;-3,-2,4,5 d) f(x)=(x-1)(x+3)(2x-8);-3,-1,2,4