3.71. Wyznacz, o ile istnieją, miejsca zerowe funkcji f. a) f(x)=8+4x,x in\ -1,-2,3,4] c) f(x)=3x^ 2 -9,x in R-Q e) f(x)= 3x-2 5 ,x in R } b) f(x)=(x+8)(2x-6),x in N d) f(x)=5-x^ 2 ,x in Q f) f(x) = x(x + 5) * (2x – 1) , x in Z

3.71. Wyznacz, o ile istnieją, miejsca zerowe funkcji f. a) f(x)=8+4x,x in\ -1,-2,3,4] c) f(x)=3x^ 2 -9,x in R-Q e) f(x)= 3x-2 5 ,x in R } b) f(x)=(x+8)(2x-6),x in N d) f(x)=5-x^ 2 ,x in Q f) f(x) = x(x + 5) * (2x – 1) , x in Z