3.72. Dziedziną funkcji f jest zbiór R. Wyznacz a tak, aby miejscem zerowym funkcji f była liczba podana obok wzoru tej funkcji. a) f(x)=0,5x-4a; 4 c) f(x)=3x^ 3 -2x^ 2 a; b) f(x) = 2a – 2x ^ 2 ; d) f(x)= 2ax-4 x^ 2 +4 ;

3.72. Dziedziną funkcji f jest zbiór R. Wyznacz a tak, aby miejscem zerowym funkcji f była liczba podana obok wzoru tej funkcji. a) f(x)=0,5x-4a; 4 c) f(x)=3x^ 3 -2x^ 2 a; b) f(x) = 2a – 2x ^ 2 ; d) f(x)= 2ax-4 x^ 2 +4 ;