3.77. Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu najmniejszą oraz najwięk wartość funkcji f w podanym przedziale, jeśli: a) f f(x) = – x ^ 2 + 2x + 5

3.77. Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu najmniejszą oraz najwięk wartość funkcji f w podanym przedziale, jeśli: a) f f(x) = – x ^ 2 + 2x + 5