3.80. Funkcja kwadratowa f ma następujące własności: f(- 3) = 0 oraz . f(- 1) = f(5) = 3 a) Czy funkcja kwadratowa ma wartość najmniejszą, czy największą? Dla jakiego argumentu ta wartość jest przyjmowana? b) Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji f w przedziale ( langle5,7 rangle .