3.81. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że w prze dziale langle1,2 rangle funkcja f przyjmuje największą wartość równą 5, a jej wykresem jest parabola o wierzchołku W(3, 2) . Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że funkcja f przyjmuje wartości ujemne tość funkcji f w p

3.81. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że w prze dziale langle1,2 rangle funkcja f przyjmuje największą wartość równą 5, a jej wykresem jest parabola o wierzchołku W(3, 2) . Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że funkcja f przyjmuje wartości ujemne tość funkcji f w p