3.82. Wśród poniższych wykresów znajdują się wykresy funkcji rosnących. Wskaż je. Y b) c) Y y = f(x) y = f(x) y = f(x) +1 d) AY e) f) y = f(x) y = f(x) y = f(x) 1 1 10 X х

3.82. Wśród poniższych wykresów znajdują się wykresy funkcji rosnących. Wskaż je. Y b) c) Y y = f(x) y = f(x) y = f(x) +1 d) AY e) f) y = f(x) y = f(x) y = f(x) 1 1 10 X х