3.82. wtedy i tylko wtedy, gdy x in(-2,4), a największa war rzedziale langle3,6 rangle jest równa 4.

3.82. wtedy i tylko wtedy, gdy x in(-2,4), a największa war rzedziale langle3,6 rangle jest równa 4.