3.85. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że funk cja f ma tylko jedno miejsce zerowe, f(2) = f(10) oraz największa wartość funkcji w przedziale ( langle8,9 rangle jest równa -2. x = 5

3.85. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że funk cja f ma tylko jedno miejsce zerowe, f(2) = f(10) oraz największa wartość funkcji w przedziale ( langle8,9 rangle jest równa -2. x = 5