3.86. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 2, a największa war tość funkcji f w przedziale langle10,12 rangle jest równa 10. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej wiedząc, że jej wykres jest symetryczny względem p rostej o równaniu x

3.86. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 2, a największa war tość funkcji f w przedziale langle10,12 rangle jest równa 10. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej wiedząc, że jej wykres jest symetryczny względem p rostej o równaniu x