3.87. Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki. Czy funkcja f jest różnowartościo- wa? Odpowiedź uzasadnij. a) b) Х – 3 -1 0 1 2 f(x) -5 -3 -2 -1 0 х -2 1 f(x) 4 2 1 0 2 4

3.87. Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki. Czy funkcja f jest różnowartościo- wa? Odpowiedź uzasadnij. a) b) Х – 3 -1 0 1 2 f(x) -5 -3 -2 -1 0 х -2 1 f(x) 4 2 1 0 2 4