3.88. Największa wartość funkcji kwadratowej f w przedziale langle-5,-4 rangle jest rów na-14. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że maksy malny przedział, w którym funkcja jest malejąca to (-1,+ infty) oraz f(1)=-4.

3.88. Największa wartość funkcji kwadratowej f w przedziale langle-5,-4 rangle jest rów na-14. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że maksy malny przedział, w którym funkcja jest malejąca to (-1,+ infty) oraz f(1)=-4.