3.90. Tor lotu piłki przedstawiony na rysun ku obok, opisuje wzór: h(x) = – 0, 25x ^ 2 + 2x , gdzie x in(0,8) Na jaką maksymalną wyso kość wzniosła się piłka? Ay [m]

3.90. Tor lotu piłki przedstawiony na rysun ku obok, opisuje wzór: h(x) = – 0, 25x ^ 2 + 2x , gdzie x in(0,8) Na jaką maksymalną wyso kość wzniosła się piłka? Ay [m]